Herroepingsformulier

Formulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: LEF deco
Calle Almirante Ferrándiz 59
29780 Nerja
info@lefdeco.es


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):


Besteld op (DD-MM-YYYY): ____________________________________________________________________________________________

Bestelnummer: ______________________________________________________________________________________________________

Ontvangen op (DD-MM-YYYY): _________________________________________________________________________________________

Naam klant: _________________________________________________________________________________________________________

Adres klant: _________________________________________________________________________________________________________

IBAN rekeningnummer: ________________________________________________________________________________________________
Handtekening klant: ________________________________________________________________________

Datum (DD-MM-YYYY): _____________________________________________________________________


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

AfdrukkenWebshop gemaakt met EasyWebshop